Główne założenia

MISJA FUNDACJI


Misją fundacji jest wszechstronne wsparcie placówek w krajach misyjnych w opiece nad dziećmi i młodzieżą, która zmaga się z wieloma problemami, takimi jak bieda, bezdomność, choroby czy brak edukacji. Jednak, co najważniejsze, cierpi ogromne ubóstwo – ubóstwo miłości i pięknych  relacji z drugim człowiekiem.

Fundacja została powołana, aby jednoczyć wszystkich ludzi gotowych nieść pomoc potrzebującym na każdy możliwy sposób – i tak jak czyniła to śp. Helena Kmieć – dawać im nadzieję na lepsze jutro.

 

 

CEL FUNDACJI


Do głównych celów fundacji należy:

1. Wsparcie materialne szkół, ośrodków wychowawczych i opiekuńczych oraz grup młodzieżowych w krajach misyjnych.

2. Wsparcie kadrowe placówek misyjnych zajmujących się dziećmi i młodzieżą poprzez pomoc w organizacji wyjazdów wyszkolonych i kompetentnych wolontariuszy.

3. Pozyskiwanie i rozdysponowanie materiałów niezbędnych do funkcjonowania placówek misyjnych zajmujących się dziećmi i młodzieżą.

4. Promocja osoby i charyzmatu śp. Heleny Kmieć.

5. Krzewienie idei misji pośród osób świeckich ze szczególnym nastawieniem na ludzi młodych.

Fundacja na Facebooku

Facebook Pagelike Widget

Wolontariat na Facebooku

Facebook Pagelike Widget
Scroll Up