Główne założenia

MISJA FUNDACJI


Misją fundacji jest wszechstronne wsparcie placówek w krajach misyjnych w opiece nad dziećmi i młodzieżą, która zmaga się z wieloma problemami, takimi jak bieda, bezdomność, choroby czy brak edukacji. Jednak, co najważniejsze, cierpi ogromne ubóstwo – ubóstwo miłości i pięknych  relacji z drugim człowiekiem.

Fundacja została powołana, aby jednoczyć wszystkich ludzi gotowych nieść pomoc potrzebującym na każdy możliwy sposób – i tak jak czyniła to śp. Helena Kmieć – dawać im nadzieję na lepsze jutro.

 

 

CEL FUNDACJI


Do głównych celów fundacji należy:

1. Wsparcie materialne szkół, ośrodków wychowawczych i opiekuńczych oraz grup młodzieżowych w krajach misyjnych.

2. Wsparcie kadrowe placówek misyjnych zajmujących się dziećmi i młodzieżą poprzez pomoc w organizacji wyjazdów wyszkolonych i kompetentnych wolontariuszy.

3. Pozyskiwanie i rozdysponowanie materiałów niezbędnych do funkcjonowania placówek misyjnych zajmujących się dziećmi i młodzieżą.

4. Promocja osoby i charyzmatu śp. Heleny Kmieć.

5. Krzewienie idei misji pośród osób świeckich ze szczególnym nastawieniem na ludzi młodych.

Wspólnie stwórzmy żywe miejsce pamięci Helenki

Fundacja na Facebooku

Facebook Pagelike Widget