I EDYCJA 2018

PODSUMOWANIE I EDYCJI PROJEKTU


ORGANIZATORZY: Fundacja im. Heleny Kmieć we współpracy ze Szkoła Podstawową nr 4 w Zambrowie
DLA KOGO? Konkurs adresowany jest dla dzieci w wieku szkolnym (klasy IV-VII) ze szczególnym nastawieniem na szkolne koła wolontariatu oraz dzieci skupiające się w ramach pozaszkolnych organizacji np. świetlice, grupy oazowe, grupy animacyjne. Liczebność grupy biorącej udział w projekcie nie może przekraczać 5 osób + opiekun.
NA CZYM POLEGA „PODAJ DOBRO DALEJ”?
Przygotowanie grupą akcji społecznej nastawionej na kontakt z drugim człowiekiem- wymyślenie tytułu akcji, hasła, loga i przeprowadzenie dwóch przedsięwzięć, które zostaną udokumentowane w postaci filmu lub prezentacji multimedialnej.
Przykład:
Grupa 5 uczniów ze szkolnego koła wolontariatu wraz z opiekunem przygotowują akcję pt. „Z pomocą starszym”, hasłem akcji jest cytat „Szanujcie, pomagajcie, kochajcie starszych ludzi, bo Oni byli tacy jak my, a my będziemy tacy jak Oni.” Logo przedstawia dwie wyciągnięte ku sobie ręce wraz z hasłem. W ramach akcji uczniowie przeprowadzili dwa przedsięwzięcia. Jedno w formie kiermaszu ciast, gdzie zebrane cele zostały przeznaczone zakup kocy dla pacjentów hospicjum, a drugie w formie wizyty w domu spokojnej starości. Wszystko zostało udokumentowane w postaci filmu.
NAGRODA:
I miejsce- wyjazd w okresie wakacyjnym na wolontariat zagraniczny w obrębie Europy dla całej wygranej grupy.
Na pozostałych uczestników czekają inne atrakcyjne nagrody oraz nagrody niespodzianki rozlosowane  pośród uczestników.
CELE:
-propagowanie osoby i charyzmatu śp. Heleny Kmieć ze szczególnym nastawieniem na aspekt bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi,
-promocja idei wolontariatu wśród dzieci i młodzieży,
-otwarcie się na drugiego człowieka ,
-co ja mogę ofiarować drugiej osobie- wykorzystanie swoich talentów,
-„miłość bez limitów”
-ukazanie właściwych wzorców,
-nauka pracy w zespole,
-ukazywanie dzieciom i młodzieży alternatywnej  opcji dla „siedzenia przed telewizorem i komputerem” metody zagospodarowania czasu wolnego”,
-kształtowanie dojrzałych postaw moralnych i społecznych,
-tworzenie kultury pozytywnych wzorców.
HARMONOGRAM:
do 30 marca- zgłoszenie do udziału w konkursie poprzez wypełnienie karty zgłoszenia na stronie www.helenakmiec.pl (zakładka Podaj dobro dalej!) oraz przesłanie jej mailowo lub listownie na adres fundacji AKTUALIZCJA!! wydłużone terminy zgłoszeń do 12 kwietnia
do 20 maja- realizacja oraz nadesłanie gotowych raportów oraz materiałów multimedialnych z akcji
do 1 czerwca- weryfikacja i ocena nadesłanych materiałów
2 czerwca- przekazanie informacji o zostaniu laureatem
14 czerwca- gala laureatów w Zambrowie- 10 najlepszych projektów
-koncert
– poczęstunek
– rozdanie nagród
– możliwość noclegu- zwiedzanie regionu

Więcej informacji w regulaminie projektu.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!
REGULAMIN
KARTA ZGŁOSZENIA
RAPORT KOŃCOWY

 

 

 

Wspólnie stwórzmy żywe miejsce pamięci Helenki

Fundacja na Facebooku

Facebook Pagelike Widget