III EDYCJA 2020

UWAGA AKTUALIZACJA ! Mając na uwadze dobro i zdrowie wszystkich uczestników, podjęliśmy decyzję o przełożeniu rozstrzygnięcia tegorocznej edycji projektu na jesień br. Wydłużamy czas realizacji przedsięwzięć i wyznaczamy nowy termin składania raportów końcowych do 30 września 2020 r. Gala laureatów odbędzie się na przełomie października/listopada. Nagroda główna w postaci wyjazdu zagranicznego będzie miała miejscu do końca 2020 roku w zależności od obecnie panujących warunków i obostrzeń związanych z epidemią.

ORGANIZATORZY
Fundacja im. Heleny Kmieć we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 4 w Zambrowie

DLA KOGO? Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku szkolnym (klasy I-VIII) ze szczególnym nastawieniem na szkolne koła wolontariatu oraz dzieci skupiające się w ramach pozaszkolnych organizacji np. świetlice, grupy oazowe, grupy animacyjne. Liczebność grupy biorącej udział w projekcie nie może przekraczać 5 osób + opiekun.

NA CZYM POLEGA „PODAJ DOBRO DALEJ”?
Przygotowanie grupą akcji społecznej nastawionej na pomoc dzieciom; wymyślenie tytułu akcji, hasła, logo i przeprowadzenie dwóch przedsięwzięć, które zostaną udokumentowane w postaci filmu lub prezentacji multimedialnej.

Przykład:
Grupa 5 uczniów ze szkolnego koła wolontariatu wraz z opiekunem przygotowują akcję pt. „Koleżankom z niepełnosprawnością”, hasłem akcji jest cytat „Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie-naucz. Jeśli nie wie- wytłumacz. Jeśli nie może- pomóż .” Logo przedstawia dwie wyciągnięte ku sobie dziecięce ręce wraz z hasłem. W ramach akcji uczniowie przeprowadzili dwa przedsięwzięcia. Jedno w formie kiermaszu ciast, gdzie zebrane środki zostały przeznaczone na zakup upominków, a drugie w formie wizyty w ośrodku dla niepełnosprawnych rówieśników. Wszystko zostało udokumentowane w postaci filmu.

NAGRODA
I miejsce- wyjazd w okresie wakacyjnym na wolontariat zagraniczny w obrębie Europy dla całej wygranej grupy.
Na pozostałych uczestników czekają inne atrakcyjne nagrody oraz dla 10 najlepszych grup zaproszenie na galę laureatów do Krakowa.

CELE
-propagowanie osoby i charyzmatu śp. Heleny Kmieć ze szczególnym nastawieniem na aspekt bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi,
-promocja idei wolontariatu wśród dzieci i młodzieży,
-otwarcie się na drugiego człowieka,
-co ja mogę ofiarować drugiej osobie- wykorzystanie swoich talentów,
-„miłość bez limitów”,
-ukazanie właściwych wzorców,
-nauka pracy w zespole,
-ukazywanie dzieciom i młodzieży alternatywnej opcji dla siedzenia przed telewizorem i komputerem, metody zagospodarowania czasu wolnego,
-kształtowanie dojrzałych postaw moralnych i społecznych,
-tworzenie kultury pozytywnych wzorców.

HARMONOGRAM
– 15 listopad- 15 grudnia 2019 r. – Termin nadsyłania zgłoszeń do projektu.
– 15 grudnia – 20 kwiecień 2020 r. – Realizacja oraz nadesłanie gotowych raportów oraz materiałów multimedialnych z akcji.
– 20-27 kwietnia 2020 r. – Weryfikacja i ocena nadesłanych materiałów.
– 28 kwietnia 2020 r. – Umieszczenie wykazu laureatów na stronie Fundacji oraz informacja mailowa do wszystkich uczestników
– 26-27 maja 2020 r. – Podsumowanie projektu i wręczenie nagród podczas uroczystej gali w Krakowie, w czasie której przewidziano: koncert, poczęstunek, rozdanie nagród, możliwość noclegu, aktywności oraz zwiedzanie miasta.
Ze względu na pandemię terminy uległy zmianie! Wydłużamy czas realizacji przedsięwzięć i wyznaczamy nowy termin składania raportów końcowych do 30 września 2020 r. Ogłoszenie listy laureatów 12 października na stronie fundacji.

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA

RAPORT KOŃCOWY

Wspólnie stwórzmy żywe miejsce pamięci Helenki

Fundacja na Facebooku

Facebook Pagelike Widget