SZKIC EDYCYJNY DO PDD

29 kwietnia na stronie Fundacji został opublikowany wykaz laureatów IV edycji projektu „Podaj dobro dalej!” pt. Człowiekiem być. Udadzą się oni 24 maja na galę laureatów do Krakowa gdzie zostanie ogłoszony tegoroczny zwycięzca.

Zapoznaj się z wszystkimi zasadami związanymi z projektem.

Nagroda główna wyjazd na wolontariat zagraniczny. Dodatkowo w tym roku przewidziano również nagrodę specjalną ufundowaną przez Panią Europoseł Beatę Kempę w postaci trzydniowego wyjazdu do Brukseli.

Podaj dobro dalej! w 5 krokach

1 Jako pełnoletni opiekun zbierz pięcioosobową grupę dzieci w wieku klas I-VIII, która chce zrobić coś dobrego. [grudzień-styczeń]

2 Wypełnij formularz zgłoszeniowy do IV edycji tym samym zgłaszając się do udziału w projekcie. [do 15 stycznia 2021]

3 Przez wyznaczony okres czasu realizuj akcje pomocowe i charytatywne ze swoją grupą, inspirując się postacią Heleny Kmieć. [15 styczeń- 22 kwiecień]

4 Prześlij materiały foto/video oraz raport końcowy, w którym dokładnie opiszecie podjęte przez Was akcje. [do 22 kwietnia]

5 Oczekuj wyników projektu i ogłoszenia laureatów ! [29 kwiecień]

Dziesięć najlepszych grup zostanie zaproszonych na Galę Laureatów do Krakowa [24 maja], gdzie zostanie ogłoszony zwycięzca.

Nagroda główną w projekcie jest wyjazd dla wygranej grupy na europejski wolontariat zagraniczny w ramach którego będą mogli współpracować z wolontariuszami Wolontariatu Misyjnego Salvator i brać udział w letnich półkoloniach językowych. W tegorocznej edycji przewidziana jest dodatkowa nagroda specjalna ufundowana przez Panią Europoseł Beatę Kempę- trzydniowy wyjazd do Brukseli.

Najważniejsze informacje


ORGANIZATORZY: Fundacja im. Heleny Kmieć we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 4 w Zambrowie

DLA KOGO? Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku szkolnym (klasy I-VIII) ze szczególnym nastawieniem na szkolne koła wolontariatu oraz dzieci skupiające się w ramach pozaszkolnych organizacji np. świetlice, grupy oazowe, grupy animacyjne. Liczebność grupy biorącej udział w projekcie nie może przekraczać 5 osób + opiekun.

NA CZYM POLEGA „PODAJ DOBRO DALEJ”?

Przygotowanie grupą akcji społecznej nastawionej na pomoc innym; wymyślenie tytułu akcji, hasła, logo i przeprowadzenie dwóch przedsięwzięć, które zostaną udokumentowane w postaci filmu lub prezentacji multimedialnej.

Przykład:
Grupa 5 uczniów ze szkolnego koła wolontariatu wraz z opiekunem przygotowują akcję pt. „Serce dla seniorów”, hasłem akcji jest zdanie „Każda osoba starsza zasługuje na miłość .” Logo przedstawia okulary i misia w sercu z hasłem. W ramach akcji uczniowie przeprowadzili dwa przedsięwzięcia. Jedno w formie kiermaszu ciast, gdzie zebrane środki zostały przeznaczone na zakup upominków, a drugie w formie wizyty w domu seniora. Wszystko zostało udokumentowane w postaci filmu.

NAGRODA:
I miejsce– wyjazd w okresie wakacyjnym na wolontariat zagraniczny w obrębie Europy dla całej wygranej grupy. Dodatkowo w tym roku przewidziano również nagrodę specjalną ufundowaną przez Panią Europoseł Beatę Kempę w postaci trzydniowego wyjazdu do Brukseli.

Na pozostałych uczestników czekają inne atrakcyjne nagrody oraz dla 10 najlepszych grup zaproszenie na galę laureatów do Krakowa.

CELE:
-propagowanie osoby i charyzmatu śp. Heleny Kmieć ze szczególnym nastawieniem na aspekt bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi,
-promocja idei wolontariatu wśród dzieci i młodzieży,
-otwarcie się na drugiego człowieka,
-wykorzystanie swoich talentów,
-„miłość bez limitów”,
-ukazanie właściwych wzorców,
-nauka pracy w zespole,
-ukazywanie dzieciom i młodzieży alternatywnej opcji dla siedzenia przed telewizorem i komputerem,
-przedstawienie ciekawych metod zagospodarowania czasu wolnego,
-kształtowanie dojrzałych postaw moralnych i społecznych,
-tworzenie kultury pozytywnych wzorców.

HARMONOGRAM:
– do 25 stycznia 2022 r. – Ostateczny termin wypełnienia formularza zgłoszeniowego do projektu.
– 15 stycznia – 22 kwiecień 2022 r. – Realizacja oraz nadesłanie gotowych raportów oraz materiałów multimedialnych z akcji.
– 22-29 kwietnia 2022 r. – Weryfikacja i ocena nadesłanych materiałów.
– 29 kwietnia 2022 r. – Umieszczenie wykazu laureatów na stronie Fundacji oraz informacja mailowa do wszystkich uczestników
– 24 maja 2022 r. – Podsumowanie projektu i wręczenie nagród podczas uroczystej gali w Krakowie, w czasie której przewidziano: koncert, poczęstunek, rozdanie nagród, możliwość noclegu, aktywności oraz zwiedzanie miasta.

Zobacz jak wyglądał projekt w poprzednich latach