Modlitwa

Miłosierny Boże! Dzięki Twemu miłosierdziu przybliżyło się do nas królestwo niebieskie. Wspominając piękne życie Helenki, prosimy, udziel jej odpuszczenia grzechów, aby uwolniona od wszystkich win cieszyła się z Tobą bez końca. 

Przyjmij, Panie, naszą modlitwę. W pokorze prosimy, byś dał miejsce w niebie, błogosławiony pokój oraz blask Twego światła służebnicy Helenie, która zasnęła z nadzieją zmartwychwstania. 

Także nam, którzy opłakujemy jej odejście, daj życiodajną nadzieję w naszych sercach. Niech będzie dla nas pociechą w cierpieniu, które stało się naszym udziałem. 

Spraw, Panie, byśmy pełni ufności oczekiwali dnia, w którym wskrzesisz wszystkich zmarłych, byśmy wraz z Helenką i wszystkimi Ciebie miłującymi mogli stanąć przed Twoim obliczem. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

Fundacja na Facebooku

Facebook Pagelike Widget

Wolontariat na Facebooku

Facebook Pagelike Widget