Modlitwa beatyfikacyjna

Jezu, Zbawicielu świata, który nakazałeś głosić Ewangelię w każdym miejscu, * dopóki wszyscy nie poznają i nie pokochają Ciebie, spraw, by Twoja Służebnica * Helena, * która świadczyła o Tobie swoim życiem, * cieszyła się chwałą błogosławionych. * Prosimy, by przykład jej życia * pełnego pasji i miłości, * uwrażliwiał nas na potrzeby innych * i stawał się inspiracją do kroczenia drogą wiary, byśmy pięknie żyjąc * umieli składać siebie Bogu w ofierze. * Za jej wstawiennictwem * udziel nam również łaski, * o którą Cię pokornie prosimy. * Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.

Nihil obstat: Kuria Metropolitalna w Krakowie

#PodajHelenDalej

Biuro Postulacyjne Procesu Beatyfikacyjnego Heleny Kmieć przygotowało obrazki z modlitwą o beatyfikację, aby nieść postać Heleny wszędzie gdzie to możliwe oraz w modlitwach wypraszać u niej łaski. Takie obrazki dołączamy do każdej wysyłki z zamówionymi cegiełkami.

Potrzebowałabyś samych obrazków?
Skontaktuj się z Biurem Postulacyjnym Procesu Beatyfikacyjnego Heleny Kmieć