Proces beatyfikacyjny Sługi Bożej Heleny Kmieć

Postulator prosi o kontakt wszystkie osoby, które mogą podzielić się wiedzą na temat życia Heleny Kmieć oraz informacjami dotyczącymi łask, które przypisywane są jej wstawiennictwu. Korespondencję należy kierować pod adresem:

Biuro Postulacyjne Procesu Beatyfikacyjnego Heleny Kmieć
ul. św. Jacka 16, 30-364 Kraków
tel. 12 352 27 55
beatyfikacja@helenakmiec.pl

  • W grudniu 2022 roku rozpoczęła się faza przygotowawcza do procesu beatyfikacyjnego Heleny Kmieć. Dekretem abp. Marka Jędraszewskiego Metropolity Krakowskiego, powołano postulatora tego procesu, którym został ks. dr Paweł Wróbel SDS.
  • W Niedzielę Miłosierdzia 2024 roku ks. abp Marek Jędraszewski podpisał edykt rozpoczynający proces beatyfikacyjny Służebnicy Bożej Heleny Kmieć. Po przeprowadzeniu rozeznania i przygotowaniu potrzebnych dokumentów przez postulatora procesu ks. dr Pawła Wróbla SDS, oraz wyrażenia przez Stolicę Apostolską nihil obstat, edykt rozpoczął oficjalny proces rozeznania świętości życia Heleny.
  • 10 maja 2024 roku o godz. 10:00, w Kaplicy pałacu Arcybiskupów Krakowskich odbyła się pierwsza sesja trybunału w procesie beatyfikacyjnym Heleny Kmieć, który tym samym został oficjalnie rozpoczęty. Podczas tego wydarzenia zostanie zaprzysiężony trybunał, który będzie przesłuchiwał świadków i zbierał inne dowody wymagane do przeprowadzenia rzetelnie postępowania. Od tego momentu Helena Kmieć nazywana jest Służebnicą Bożą.

Etapy poprzedzające rozpoczęcie procesu (zakończone)

1 Rozpoczęcie fazy przygotowawczej procesu beatyfikacyjnego (wraz z ustanowieniem postulatora), w której głównym zadaniem jest zgromadzenie wszelkich dokumentów dotyczących życia Heleny Kmieć oraz tekstów jej autorstwa. Zbierane są także wszystkie świadectwa, dotyczące znaków i łask, których uzyskanie przypisuje się wstawiennictwu kandydatki na ołtarze.

2 Powołanie przez abp. Marka Jędraszewskiego komisji historycznej i cenzorów teologów, którzy zbadają pisma Heleny pod kątem zgodności z nauką Kościoła.

3 Skierowanie przez metropolitę krakowskiego prośby o opinię Konferencji Episkopatu Polski.


4 Złożenie suplex libellus (oficjalnej prośby postulatorskiej) przez postulatora do abp. Marka Jędraszewskiego o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego na poziomie diecezji.

5 Uzyskanie tzw. nulla osta (dokumentu stwierdzającego brak przeciwskazań) Stolicy Apostolskiej na rozpoczęcie diecezjalnego etapu procesu beatyfikacyjnego.

Kim jest postulator ?


  • Postulator jest osobą prawnie ustanowioną, która w imieniu abp. Marka Jędraszewskiego prowadzi sprawę.
  • Ważne jest, aby według prawa kanonizacyjnego, osoba pełniąca ten urząd była ekspertem w teologii, prawie kanonicznym i historii, a także by orientowała się w ogólnie w procedurach stosowanych w Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych.
  • Postulator prowadzi przede wszystkim poszukiwania dotyczące życia kandydata na ołtarze, które są użyteczne dla poznania opinii świętości lub męczeństwa, opinii znaków i waloru eklezjalnego sprawy, czyli tego jaką korzyść duchową dla dobra Kościoła przyniesie ewentualna beatyfikacja.
#misjahelenytrwa - bądź jej częścią

Fundacja zapewnia stypendystom w Zambii, Meksyku, Boliwii i Tanzanii środki na edukację, materiały dydaktyczne oraz jedzenie.

Nabywając te cegiełki wspierasz program stypendialny Fundacji dla najbardziej potrzebujących dzieci w Boliwii, Zambii, Meksyku i Tanzanii.

Dołącz do grona osób, które poprzez wsparcie fundacji chcą nieść pomoc potrzebującym dzieciom i młodzieży w krajach misyjnych!