Proces beatyfikacyjny Heleny Kmieć

W grudniu 2022 roku rozpoczęła się faza przygotowawcza do procesu beatyfikacyjnego Heleny Kmieć. Dekretem abp. Marka Jędraszewskiego Metropolity Krakowskiego, powołano postulatora tego procesu, którym został ks. dr Paweł Wróbel SDS.

Postulator prosi o kontakt wszystkie osoby, które mogą podzielić się wiedzą na temat życia Heleny Kmieć oraz informacjami dotyczącymi łask, które przypisywane są jej wstawiennictwu. Korespondencję należy kierować pod adresem:

Biuro Postulacyjne Procesu Beatyfikacyjnego Heleny Kmieć
ul. św. Jacka 16, 30-364 Kraków
tel. 12 352 27 55
beatyfikacja@helenakmiec.pl

Etapy poprzedzające rozpoczęcie procesu

1 Rozpoczęcie fazy przygotowawczej procesu beatyfikacyjnego (wraz z ustanowieniem postulatora), w której głównym zadaniem jest zgromadzenie wszelkich dokumentów dotyczących życia Heleny Kmieć oraz tekstów jej autorstwa. Zbierane są także wszystkie świadectwa, dotyczące znaków i łask, których uzyskanie przypisuje się wstawiennictwu kandydatki na ołtarze.

2 Powołanie przez abp. Marka Jędraszewskiego komisji historycznej i cenzorów teologów, którzy zbadają pisma Heleny pod kątem zgodności z nauką Kościoła.

3 Skierowanie przez metropolitę krakowskiego prośby o opinię Konferencji Episkopatu Polski.


4 Złożenie suplex libellus (oficjalnej prośby postulatorskiej) przez postulatora do abp. Marka Jędraszewskiego o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego na poziomie diecezji.

5 Uzyskanie tzw. nulla osta (dokumentu stwierdzającego brak przeciwskazań) Stolicy Apostolskiej na rozpoczęcie diecezjalnego etapu procesu beatyfikacyjnego.

Kim jest postulator ?


  • Postulator jest osobą prawnie ustanowioną, która w imieniu abp. Marka Jędraszewskiego prowadzi sprawę.
  • Ważne jest, aby według prawa kanonizacyjnego, osoba pełniąca ten urząd była ekspertem w teologii, prawie kanonicznym i historii, a także by orientowała się w ogólnie w procedurach stosowanych w Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych.
  • Postulator prowadzi przede wszystkim poszukiwania dotyczące życia kandydata na ołtarze, które są użyteczne dla poznania opinii świętości lub męczeństwa, opinii znaków i waloru eklezjalnego sprawy, czyli tego jaką korzyść duchową dla dobra Kościoła przyniesie ewentualna beatyfikacja.
#misjahelenytrwa - bądź jej częścią

Fundacja zapewnia stypendystom w Zambii, Meksyku, Boliwii i Tanzanii środki na edukację, materiały dydaktyczne oraz jedzenie.

Nabywając te cegiełki wspierasz program stypendialny Fundacji dla najbardziej potrzebujących dzieci w Boliwii, Zambii, Meksyku i Tanzanii.

Dołącz do grona osób, które poprzez wsparcie fundacji chcą nieść pomoc potrzebującym dzieciom i młodzieży w krajach misyjnych!