Ruszyła II edycja projektu PODAJ DOBRO DALEJ!

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie poświęconym pomaganiu innym!

ORGANIZATORZY: Fundacja im. Heleny Kmieć we współpracy ze Szkoła Podstawową nr 4 w Zambrowie
DLA KOGO? Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku szkolnym (klasy I-VIII) ze szczególnym nastawieniem na
szkolne koła wolontariatu oraz dzieci skupiające się w ramach pozaszkolnych organizacji np. świetlice, grupy
oazowe, grupy animacyjne. Liczebność grupy biorącej udział w projekcie nie może przekraczać 5 osób + opiekun.
NA CZYM POLEGA „PODAJ DOBRO DALEJ”?
Przygotowanie grupą akcji społecznej nastawionej na pomoc osobom starszym; wymyślenie tytułu akcji, hasła, logo i przeprowadzenie dwóch przedsięwzięć, które zostaną udokumentowane w postaci filmu lub prezentacji multimedialne
Przykład:
Grupa 5 uczniów ze szkolnego koła wolontariatu wraz z opiekunem przygotowują akcję pt. „Z pomocą starszym”,
hasłem akcji jest cytat „Szanujcie, pomagajcie, kochajcie starszych ludzi, bo Oni byli tacy jak my, a my będziemy
tacy jak Oni.” Logo przedstawia dwie wyciągnięte ku sobie ręce wraz z hasłem. W ramach akcji uczniowie
przeprowadzili dwa przedsięwzięcia. Jedno w formie kiermaszu ciast, gdzie zebrane cele zostały przeznaczone
zakup kocy dla pacjentów hospicjum, a drugie w formie wizyty w domu spokojnej starości. Wszystko zostało
udokumentowane w postaci filmu.
NAGRODA:
I miejsce- wyjazd w okresie wakacyjnym na wolontariat zagraniczny w obrębie Europy dla całej wygranej grupy.
Na pozostałych uczestników czekają inne atrakcyjne nagrody oraz dla 10 najlepszych grup zaproszenie na galę laureatów do Krakowa.
CELE:
-propagowanie osoby i charyzmatu śp. Heleny Kmieć ze szczególnym nastawieniem na aspekt bezinteresownej
pomocy drugiemu człowiekowi,
-promocja idei wolontariatu wśród dzieci i młodzieży,
-otwarcie się na drugiego człowieka ,
-co ja mogę ofiarować drugiej osobie- wykorzystanie swoich talentów,
-„miłość bez limitów”
-ukazanie właściwych wzorców,
-nauka pracy w zespole,
-ukazywanie dzieciom i młodzieży alternatywnej opcji dla siedzenia przed telewizorem i komputerem metody
zagospodarowania czasu wolnego,
-kształtowanie dojrzałych postaw moralnych i społecznych,
-tworzenie kultury pozytywnych wzorców.
HARMONOGRAM:
– do 28 lutego 2019 r. (WYDŁUŻONY TERMIN ZGŁOSZEŃ 15 MARCA) – Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń do projektu.
-marzec – do 20 kwietnia 2019 r. – Realizacja oraz nadesłanie gotowych raportów oraz materiałów multimedialnych z akcji.
– do 27 kwietnia 2019 r. – Weryfikacja i ocena nadesłanych materiałów.
-28 kwietnia 2019 r. – Umieszczenie wykazu laureatów na stronie Fundacji oraz informacja mailowa do wszystkich uczestników
– 28-29 maja 2019 r. – Podsumowanie projektu i wręczenie nagród podczas uroczystej gali w Krakowie, w czasie której przewidziano: koncert, poczęstunek, rozdanie nagród, możliwość noclegu, aktywności oraz zwiedzanie miasta.

Więcej informacji w regulaminie projektu.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

REGULAMIN            KARTA ZGŁOSZENIA RAPORT KOŃCOWY