Podaj dobro dalej!

Ogólnopolski projekt edukacyjny

Projekt “Podaj dobro dalej!” skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz grup pozaszkolnych w wieku klas I-VIII. Zgłoszony zespół, przez czas trwania edycji, wraz opiekunem realizuje akcje pomocowe i charytatywne, stawiając sobie za wzór działań postać śp. Heleny Kmieć. Na podstawie przesłanych materiałów i określonych kryteriów jury wybiera najlepsze projekty. Podczas wspólnego spotkania w Krakowie podczas Gali Laureatów wyłaniana jest zwycięska grupa, która w nagrodę udaje się na wolontariat zagraniczny.

Realizując projekt „Podaj dobro dalej!” Fundacja stawia sobie za cel edukować, rozwijać i uwrażliwiać najmłodszych na pomoc drugiemu człowiekowi, stawiając za przykład śp. Helenę Kmieć. Chcemy pokazać najmłodszym, że każdy może pomagać drugiemu nie ważne ile ma lat, a wokół nas mamy wiele osób które tej pomocy potrzebują, tylko trzeba poświęcić im trochę swojego czasu.

Mimo to, że nasz udział w projekcie już się zakończył to jednak dalej uczestnicy chcą odwiedzać osoby, którym pomagały, szykując różne zbiórki i akcje. Więc ta miłość i pasja pomagania w nich została. To jak Helenka Kmieć ich zainspirowała przerosło moje oczekiwania.

s. Konstancja – opiekun grupy projektowej z Chmielnika

Aktualnie

26 kwietnia na stronie Fundacji został opublikowany wykaz laureatów VI edycji projektu „Podaj dobro dalej!” pt. Przyjaciele każdego. Udadzą się oni 4 czerwca na Galę Laureatów do Krakowa gdzie zostanie ogłoszony tegoroczny zwycięzca.

Projekt realizowany we współpracy
ze Szkołą Podstawową nr 4 w Zambrowie

Podaj dobro dalej! w 5 krokach

1 Jako pełnoletni opiekun zbierz pięcioosobową grupę dzieci w wieku klas I-VIII, która chce zrobić coś dobrego. [październik-grudzień]

2 Wypełnij formularz zgłoszeniowy tym samym zgłaszając się do udziału w projekcie. [grudzień]

3 Przez wyznaczony okres czasu realizuj akcje pomocowe i charytatywne ze swoją grupą, inspirując się postacią Heleny Kmieć. [grudzień-kwiecień]

4 Prześlij materiały foto/video oraz raport końcowy, w którym dokładnie opiszecie podjęte przez Was akcje. [kwiecień]

5 Oczekuj wyników projektu i ogłoszenia laureatów ! [kwiecień]

Dziesięć najlepszych grup zostanie zaproszonych na Galę Laureatów do Krakowa [maj], gdzie zostanie ogłoszony zwycięzca.

Nagroda główną w projekcie jest wyjazd dla wygranej grupy na europejski wolontariat zagraniczny w ramach którego będą mogli współpracować z wolontariuszami Wolontariatu Misyjnego Salvator i brać udział w letnich półkoloniach językowych.

Dlaczego warto?

Uczniowie realizując przedsięwzięcie mają okazję rozwinąć swoje talenty i kształtować postawy społeczne. Ważnym aspektem akcji jest nastawienie na budowanie relacji między rówieśnikami. Promując ideę wolontariatu projekt wspiera w wychowaniu do świadomego i aktywnego zaangażowania społecznego oraz stawia śp. Helenę Kmieć jako wzór podejmowanych działań. Zwycięska grupa podczas wolontariatu zagranicznego promuje swój region i Polskę wymieniając się doświadczeniem i pomysłami z rówieśnikami z innego kraju. Sam wyjazd jest również okazją do ponadnarodowej promocji idei wolontariatu oraz misji.

#misjahelenytrwa - bądź jej częścią

Fundacja zapewnia stypendystom w Zambii, Meksyku, Boliwii i Tanzanii środki na edukację, materiały dydaktyczne oraz jedzenie.

Nabywając te cegiełki wspierasz program stypendialny Fundacji dla najbardziej potrzebujących dzieci w Boliwii, Zambii, Meksyku i Tanzanii.

Dołącz do grona osób, które poprzez wsparcie fundacji chcą nieść pomoc potrzebującym dzieciom i młodzieży w krajach misyjnych!