Podaj dobro dalej!

Ogólnopolski projekt edukacyjny “Podaj dobro dalej!” organizowany przy współpracy ze Szkołą Podstawową nr 4 w Zambrowie, skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz grup pozaszkolnych w wieku klas I-VIII. Projekt ma za zadanie edukować, rozwijać i uwrażliwiać na pomoc drugiemu człowiekowi najmłodszych w duchu śp. Heleny Kmieć. Uczniowie realizując przedsięwzięcie mają okazję rozwinąć swoje talenty i kształtować postawy społeczne. Ważnym aspektem akcji jest nastawienie na budowanie relacji między rówieśnikami. Promując ideę wolontariatu projekt wspiera w wychowaniu do świadomego i aktywnego zaangażowania społecznego. Zwycięska grupa podczas wolontariatu zagranicznego promuje swój region i Polskę wymieniając się doświadczeniem i pomysłami z rówieśnikami z innego kraju. Sam wyjazd jest również okazją do ponadnarodowej promocji idei wolontariatu w duchu misyjnym. I i II edycja projektu, które miały swój finał w Zambrowie i Krakowie, zebrały ponad 450 uczestników z całej Polski (w tegoroczną edycję chcemy zaangażować jeszcze więcej osób). Zwycięskie grupy ze Szkoły Podstawowej w Niegowonicach (I edycja) oraz ze Szkoły Podstawowej w Chmielniku (II edycja), w okresie wakacyjnym, miały okazję przez tydzień wolontariacko angażować się w koloniach, organizowanych przez wolontariuszy Wolontariatu Misyjnego Salvator, w węgierskiej wiosce Galgaheviz. 

I EDYCJA 2018
II EDYCJA 2019
III EDYCJA 2020

Fundacja na Facebooku

Facebook Pagelike Widget

Wolontariat na Facebooku

Facebook Pagelike Widget