V edycja 2022/2023

Zakończył się nabór do V edycji projektu. Do 13 kwietnia grupy realizują swoje akcje i przedsięwzięcia.

Zapoznaj się z wszystkimi zasadami związanymi z projektem.

Nagrodą główną w projekcie jest wyjazd na wolontariat zagraniczny w obrębie Europy.

Podaj dobro dalej! w 5 krokach

1 Jako pełnoletni opiekun zbierz pięcioosobową grupę dzieci w wieku klas I-VIII, która chce zrobić coś dobrego. [październik-grudzień]

2 Wypełnij formularz zgłoszeniowy do V edycji tym samym zgłaszając się do udziału w projekcie. [do 5 grudnia 2022]

3 Przez wyznaczony okres czasu realizuj akcje pomocowe i charytatywne ze swoją grupą, inspirując się postacią Heleny Kmieć. [5 grudzień- 13 kwietnia]

4 Prześlij materiały foto/video oraz raport końcowy, w którym dokładnie opiszecie podjęte przez Was akcje. [do 13 kwietnia]

5 Oczekuj wyników projektu i ogłoszenia laureatów ! [25 kwietnia]

Dziesięć najlepszych grup zostanie zaproszonych na Galę Laureatów do Krakowa, gdzie zostanie ogłoszony zwycięzca. [druga połowa maja]

Nagroda główną w projekcie jest wyjazd dla wygranej grupy na europejski wolontariat zagraniczny w ramach którego będą mogli współpracować z wolontariuszami Wolontariatu Misyjnego Salvator i brać udział w letnich półkoloniach językowych.

Najważniejsze informacje


ORGANIZATORZY Fundacja im. Heleny Kmieć we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 4 w Zambrowie

DLA KOGO?

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku szkolnym (klasy I-VIII) ze szczególnym nastawieniem na szkolne koła wolontariatu oraz dzieci skupiające się w ramach pozaszkolnych organizacji np. świetlice, grupy oazowe, grupy animacyjne. Liczebność grupy biorącej udział w projekcie nie może przekraczać 5 osób + opiekun.

NA CZYM POLEGA „PODAJ DOBRO DALEJ”?

Przygotowanie grupą akcji społecznej nastawionej na pomoc innym z wykorzystaniem w sposób szczególny instytucji rodziny jako darczyńcy i/lub beneficjenta pomocy; wymyślenie tytułu akcji, hasła, logo i przeprowadzenie dwóch przedsięwzięć, które zostaną udokumentowane w postaci filmu lub prezentacji multimedialnej.

Przykład:
Grupa 5 uczniów ze szkolnego koła wolontariatu wraz z opiekunem przygotowują akcję  pt. „Rodzinna pomoc”, hasłem akcji jest zdanie „Razem mamy moc”. Logo przedstawia splecione ręce umieszczone w kole oraz hasło. W ramach akcji uczniowie przeprowadzili dwa przedsięwzięcia. Jedno w formie kiermaszu ciast (upieczonymi wraz ze swoimi rodzicami), gdzie zebrane środki zostały przeznaczone na zakup upominków dla rodzinnych domów dziecka, a drugie w formie wizyty w rodzinnym domu dziecka. Wszystko zostało udokumentowane w postaci filmu.

NAGRODA

I miejsce- wyjazd w okresie wakacyjnym na wolontariat zagraniczny w obrębie Europy dla całej wygranej grupy.

Na pozostałych uczestników czekają inne atrakcyjne nagrody oraz dla 10 najlepszych grup zaproszenie na galę laureatów do Krakowa.

CELE

 • propagowanie osoby i charyzmatu śp. Heleny Kmieć ze szczególnym nastawieniem na aspekt bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi,
 • promocja idei wolontariatu wśród dzieci i młodzieży,
 • otwarcie się na drugiego człowieka,
 • wykorzystanie swoich talentów,
 • „miłość bez limitów”,
 • ukazanie właściwych wzorców,
 • nauka pracy w zespole,
 • ukazywanie dzieciom i młodzieży alternatywnej opcji dla siedzenia przed telewizorem i komputerem,
 • przedstawienie ciekawych metod zagospodarowania czasu wolnego,
 • kształtowanie dojrzałych postaw moralnych i społecznych,
 • tworzenie kultury pozytywnych wzorców.

HARMONOGRAM

 • 15 październik – 5 grudnia 2022r. – termin wypełnienia formularza zgłoszeniowego do projektu.
 • 5 grudnia 2022r. – 13 kwiecień 2023r. – Realizacja oraz nadesłanie gotowych raportów oraz materiałów multimedialnych z akcji.
 • 13-25 kwietnia 2023r. – Weryfikacja i ocena nadesłanych materiałów.
 • 25 kwietnia 2023r. – Umieszczenie wykazu laureatów na stronie Fundacji oraz informacja mailowa do wszystkich uczestników.
 • koniec maja 2023r. – Podsumowanie projektu i wręczenie nagród podczas uroczystej gali w Krakowie, w czasie której przewidziano: koncert, poczęstunek, rozdanie nagród, możliwość noclegu, aktywności oraz zwiedzanie miasta.