IV edycja 2021/2022

25 stycznia 2022 zakończył się nabór zgłoszeń do IV edycji.
Do projektu zgłosiło się 30 grup z całej Polski, które do 
22 kwietnia wykonują akcje.

Zapoznaj się z wszystkimi zasadami związanymi z projektem.

Nagroda główna wyjazd na wolontariat zagraniczny. Dodatkowo w tym roku przewidziano również nagrodę specjalną ufundowaną przez Panią Europoseł Beatę Kempę w postaci trzydniowego wyjazdu do Brukseli.

Podaj dobro dalej! w 5 krokach

1 Jako pełnoletni opiekun zbierz pięcioosobową grupę dzieci w wieku klas I-VIII, która chce zrobić coś dobrego. [grudzień-styczeń]

2 Wypełnij formularz zgłoszeniowy do IV edycji tym samym zgłaszając się do udziału w projekcie. [do 15 stycznia 2021]

3 Przez wyznaczony okres czasu realizuj akcje pomocowe i charytatywne ze swoją grupą, inspirując się postacią Heleny Kmieć. [15 styczeń- 22 kwiecień]

4 Prześlij materiały foto/video oraz raport końcowy, w którym dokładnie opiszecie podjęte przez Was akcje. [do 22 kwietnia]

5 Oczekuj wyników projektu i ogłoszenia laureatów ! [29 kwiecień]

Dziesięć najlepszych grup zostanie zaproszonych na Galę Laureatów do Krakowa [II połowa maja], gdzie zostanie ogłoszony zwycięzca.

Nagroda główną w projekcie jest wyjazd dla wygranej grupy na europejski wolontariat zagraniczny w ramach którego będą mogli współpracować z wolontariuszami Wolontariatu Misyjnego Salvator i brać udział w letnich półkoloniach językowych. W tegorocznej edycji przewidziana jest dodatkowa nagroda specjalna ufundowana przez Panią Europoseł Beatę Kempę- trzydniowy wyjazd do Brukseli.

Najważniejsze informacje


ORGANIZATORZY: Fundacja im. Heleny Kmieć we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 4 w Zambrowie

DLA KOGO? Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku szkolnym (klasy I-VIII) ze szczególnym nastawieniem na szkolne koła wolontariatu oraz dzieci skupiające się w ramach pozaszkolnych organizacji np. świetlice, grupy oazowe, grupy animacyjne. Liczebność grupy biorącej udział w projekcie nie może przekraczać 5 osób + opiekun.

NA CZYM POLEGA „PODAJ DOBRO DALEJ”?

Przygotowanie grupą akcji społecznej nastawionej na pomoc innym; wymyślenie tytułu akcji, hasła, logo i przeprowadzenie dwóch przedsięwzięć, które zostaną udokumentowane w postaci filmu lub prezentacji multimedialnej.

Przykład:
Grupa 5 uczniów ze szkolnego koła wolontariatu wraz z opiekunem przygotowują akcję pt. „Serce dla seniorów”, hasłem akcji jest zdanie „Każda osoba starsza zasługuje na miłość .” Logo przedstawia okulary i misia w sercu z hasłem. W ramach akcji uczniowie przeprowadzili dwa przedsięwzięcia. Jedno w formie kiermaszu ciast, gdzie zebrane środki zostały przeznaczone na zakup upominków, a drugie w formie wizyty w domu seniora. Wszystko zostało udokumentowane w postaci filmu.

NAGRODA:
I miejsce– wyjazd w okresie wakacyjnym na wolontariat zagraniczny w obrębie Europy dla całej wygranej grupy. Dodatkowo w tym roku przewidziano również nagrodę specjalną ufundowaną przez Panią Europoseł Beatę Kempę w postaci trzydniowego wyjazdu do Brukseli.

Na pozostałych uczestników czekają inne atrakcyjne nagrody oraz dla 10 najlepszych grup zaproszenie na galę laureatów do Krakowa.

CELE:
-propagowanie osoby i charyzmatu śp. Heleny Kmieć ze szczególnym nastawieniem na aspekt bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi,
-promocja idei wolontariatu wśród dzieci i młodzieży,
-otwarcie się na drugiego człowieka,
-wykorzystanie swoich talentów,
-„miłość bez limitów”,
-ukazanie właściwych wzorców,
-nauka pracy w zespole,
-ukazywanie dzieciom i młodzieży alternatywnej opcji dla siedzenia przed telewizorem i komputerem,
-przedstawienie ciekawych metod zagospodarowania czasu wolnego,
-kształtowanie dojrzałych postaw moralnych i społecznych,
-tworzenie kultury pozytywnych wzorców.

HARMONOGRAM:
– do 25 stycznia 2022 r. – Ostateczny termin wypełnienia formularza zgłoszeniowego do projektu.
– 15 stycznia – 22 kwiecień 2022 r. – Realizacja oraz nadesłanie gotowych raportów oraz materiałów multimedialnych z akcji.
– 22-29 kwietnia 2022 r. – Weryfikacja i ocena nadesłanych materiałów.
– 29 kwietnia 2022 r. – Umieszczenie wykazu laureatów na stronie Fundacji oraz informacja mailowa do wszystkich uczestników
– koniec maja 2022 r. – Podsumowanie projektu i wręczenie nagród podczas uroczystej gali w Krakowie, w czasie której przewidziano: koncert, poczęstunek, rozdanie nagród, możliwość noclegu, aktywności oraz zwiedzanie miasta.

Zobacz jak wyglądał projekt w poprzednich latach