I edycja 2017/2018

W I edycji wzięło udział
36 grup projektowych z terenu całego kraju.

Zwycięzcami została grupa projektowa ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Joniaka w Niegowonicach.

Nagrodą główną był wyjazd na wolontariat zagraniczny do miejscowości Galgaheviz
na Węgrzech.

Podsumowanie


14 czerwca 2018 roku w Zambrowie podczas uroczystej Gali Laureatów została podsumowana I edycja ogólnopolskiego projektu „Podaj dobro dalej!”. W I edycji udział wzięło 36 grup, które wykonały liczne akcje związane z pomocą drugiemu człowiekowi. Na galę laureatów zostało zaproszonych 10 najlepszych grup, z pośród których został wybrany zwycięski projekt oraz przyznana nagroda główna- wyjazd na wolontariat zagraniczny.

I edycja cieszyła się licznym zainteresowaniem mimo dość krótkiego terminu zgłoszeń oraz czasu na wykonanie akcji. Każda z grup, która przesłała raport końcowy oraz materiały multimedialne była oceniana przez jury w składzie: Marta Trawińska (Fundacja im. Heleny Kmieć-organizator), Edyta Kossakowska- Wołpiuk (SP 4 Zambrów- organizator), Anna Jasińska (SP 4 Zambrów- organizator), Aldona Wiśniewska (wicedyrektor SP4 Zambrów) oraz Karolina Ilczuk (Urząd Miasta Zambrowa).

Wszystkie projekty były oceniane pod 8 aspektami.

1. Obecność elementów: tytuł, hasło, logo, opisane przedsięwzięcia, materiały wizualne.
2. Zaangażowanie– uczniowie ze zgłoszonej grupy bezpośrednio zaangażowali się w akcję, ponadto zmobilizowali innych ze swojej lokalnej społeczności do działania. Po przesłanych materiałach widać, że nie jest to tylko dzieło opiekuna.
3. Charakter akcji – zrealizowane zostały dwa przedsięwzięcia, które zostały połączone wspólnym tematem. Wszystkie przeprowadzone działania odbywały się w okresie trwania projektu i były bezpośrednio związane z pomocą drugiemu człowiekowi. Akcja miała spójny charakter oraz była przeprowadzona w logiczny sposób.
4. Kreatywność – grupa podeszła nieszablonowo do tematu, stworzyła coś wyjątkowego. Wykorzystała pomysły i rozwiązania, które nadały akcji unikatowości oraz sprawiły, że ma charakter oryginalny.
5. Prezentacja/ filmik – stworzona prezentacja/ film przedstawiała podejmowane przez grupę przedsięwzięcia i akcje. Całościowo tworzyła obraz przekazujący coś więcej niż tylko pisany raport końcowy.
6. Logo – wykonane było w sposób estetyczny i dokładny. Bezpośrednio nawiązywało do charakteru akcji czy tytułu.  Wyróżniało się oryginalnością i głębszym znaczeniem.
7. Efekty – zrealizowane akcje przyniosły konkretne efekty, nie były bezcelowe.
8. Helen – w przedstawionych materiałach można było zauważyć powiązanie ze śp. Heleną Kmieć.

Po podliczeniu zebranych punktów wyłoniło się 10 najlepszych grup, które zostały zaproszone na galę laureatów do Zambrowa. Poziom wszystkich grup był bardzo wyrównany.

Zwycięzcy

Za najlepszy projekt I edycji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Podaj dobro dalej!” jury wybrało akcję Szkoły Podstawowej im. Stefana Joniaka w Niegowonicach „Do naszej szkoły chodzą anioły!”.  Akcja objęła swym zasięgiem ponad 200 osób skupiając się na działaniu w najbliższym środowisku swoich rodzin oraz grup szkolnych.

Zobacz jak wyglądał projekt w innych edycjach