VI edycja 2023/2024

26 kwietnia na stronie Fundacji został opublikowany wykaz laureatów VI edycji projektu „Podaj dobro dalej!” pt. Przyjaciele każdego. Udadzą się oni 4 czerwca na Galę Laureatów do Krakowa gdzie zostanie ogłoszony tegoroczny zwycięzca.

Zapoznaj się z wszystkimi zasadami związanymi z projektem.

Nagroda główną w projekcie jest wyjazd dla wygranej grupy na europejski wolontariat zagraniczny w ramach którego będą mogli współpracować z wolontariuszami Wolontariatu Misyjnego Salvator i brać udział w letnich półkoloniach językowych.

Podaj dobro dalej! w 5 krokach

1 Jako pełnoletni opiekun zbierz pięcioosobową grupę dzieci w wieku klas I-VIII, która chce zrobić coś dobrego. [1 październik-25 listopad 2023]

2 Wypełnij formularz zgłoszeniowy do IV edycji tym samym zgłaszając się do udziału w projekcie. [do 25 listopada 2023]

3 Przez wyznaczony okres czasu realizuj akcje pomocowe i charytatywne ze swoją grupą, inspirując się postacią Heleny Kmieć. [20 listopad- 12 kwiecień 2024]

4 Prześlij materiały foto/video oraz raport końcowy, w którym dokładnie opiszecie podjęte przez Was akcje. [do 12 kwietnia 2024]

5 Oczekuj wyników projektu i ogłoszenia laureatów ! [26 kwiecień 2024]

Dziesięć najlepszych grup zostanie zaproszonych na Galę Laureatów do Krakowa [4 czerwca], gdzie zostanie ogłoszony zwycięzca.

Nagroda główną w projekcie jest wyjazd dla wygranej grupy na europejski wolontariat zagraniczny w ramach którego będą mogli współpracować z wolontariuszami Wolontariatu Misyjnego Salvator i brać udział w letnich półkoloniach językowych.

Najważniejsze informacje


ORGANIZATORZY: Fundacja im. Heleny Kmieć we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 4 w Zambrowie

DLA KOGO? Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku szkolnym (klasy I-VIII) ze szczególnym nastawieniem na szkolne koła wolontariatu oraz dzieci skupiające się w ramach pozaszkolnych organizacji np. świetlice, grupy oazowe, grupy animacyjne. Liczebność grupy biorącej udział w projekcie nie może przekraczać 5 osób + opiekun.

NA CZYM POLEGA „PODAJ DOBRO DALEJ”?

Przygotowanie grupą akcji społecznej. W VI edycji pt. „Przyjaciele każdego” skupiamy się na zagadnieniu pomocy osobom z niepełnosprawnościami; wymyślenie tytułu akcji, hasła, logo i przeprowadzenie dwóch przedsięwzięć, które zostaną udokumentowane w postaci filmu lub prezentacji multimedialnej.

Przykład:
Grupa 5 uczniów ze szkolnego koła wolontariatu wraz z opiekunem przygotowują akcję  pt. „Pełnosprawni niepełnosprawni”, hasłem akcji jest zdanie „Radość w pośród  niepełnosprawnych”. Logo przedstawia wózek inwalidzki w sercu oraz hasło. W ramach akcji uczniowie przeprowadzili dwa przedsięwzięcia. Jedno w formie kiermaszu ciast, gdzie zebrane środki zostały przeznaczone na zakup wsparcia do rehabilitacji dla podopiecznych ośrodka, a drugie w formie wizyty w ośrodku dla osób niepełnosprawnych. Wszystko zostało udokumentowane w postaci filmu.

NAGRODA:
I miejsce- wyjazd w okresie wakacyjnym na wolontariat zagraniczny w obrębie Europy dla całej wygranej grupy.

Na pozostałych uczestników czekają inne atrakcyjne nagrody oraz dla 10 najlepszych grup zaproszenie na galę laureatów do Krakowa.

CELE:
-propagowanie osoby i charyzmatu śp. Heleny Kmieć ze szczególnym nastawieniem na aspekt bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi,
-promocja idei wolontariatu wśród dzieci i młodzieży,
-otwarcie się na drugiego człowieka,
-wykorzystanie swoich talentów,
-„miłość bez limitów”,
-ukazanie właściwych wzorców,
-nauka pracy w zespole,
-ukazywanie dzieciom i młodzieży alternatywnej opcji dla siedzenia przed telewizorem i komputerem,
-przedstawienie ciekawych metod zagospodarowania czasu wolnego,
-kształtowanie dojrzałych postaw moralnych i społecznych,
-tworzenie kultury pozytywnych wzorców.

HARMONOGRAM

  • 1 październik – 25 listopad 2023r. – termin wypełnienia formularza zgłoszeniowego do projektu.
  • 25 listopad 2022r. – 12 kwiecień 2024r. – Realizacja oraz nadesłanie gotowych raportów oraz materiałów multimedialnych z akcji.
  • 12-25 kwietnia 2024r. – Weryfikacja i ocena nadesłanych materiałów.
  • 26 kwietnia 2024r. – Umieszczenie wykazu laureatów na stronie Fundacji oraz informacja mailowa do wszystkich uczestników.
  • 4 czerwca 2024 r. – Podsumowanie projektu i wręczenie nagród podczas uroczystej gali w Krakowie, w czasie której przewidziano: koncert, poczęstunek, rozdanie nagród, możliwość noclegu, aktywności oraz zwiedzanie miasta.

Zobacz jak wyglądał projekt w poprzednich latach