Fundacja im. Heleny Kmieć

Misja

Wykorzystując misyjne doświadczenie, po przez charyzmat i postawy Heleny Kmieć, inspirować do zaangażowania we wspieraniu innych. Edukować, kształcić i pomagać realizując programy stypendialne na świecie i projekty charytatywne w całej Polsce.

Przez projekty edukacyjne, wystawy, warsztaty, świadectwa, działalność wydawniczą uczyć pomagać i wychowywać do postawy wolontariatu współpracując z organizacjami wolontariackimi i misyjnymi.

Cel Fundacji

Do głównych celów fundacji należy:

  1. Promocja osoby i charyzmatu śp. Heleny Kmieć.
  2. Wsparcie materialne szkół, ośrodków wychowawczych i opiekuńczych oraz dzieci i młodzieży w krajach misyjnych.
  3. Krzewienie idei misji pośród osób świeckich ze szczególnym nastawieniem na ludzi młodych.
  4. Pozyskiwanie i rozdysponowanie materiałów niezbędnych do funkcjonowania placówek misyjnych zajmujących się dziećmi i młodzieżą.
  5. Wsparcie kadrowe placówek misyjnych zajmujących się dziećmi i młodzieżą po przez pomoc w organizacji wyjazdów wyszkolonych i kompetentnych wolontariuszy.

Działalność

Historia

Po śmierci Heleny dość długo zastanawialiśmy się, czy ten ogrom dobra, którym dzieliła się za życia z innymi ludźmi, musi zostać zakończony przez jej śmierć. Doszliśmy do wniosku, że poprzez nasze zaangażowanie i poświęcony czas możemy dalej kontynuować te rzeczy, które były dla niej ważne i sprawiać, że misja Heleny trwa nadal.

Dlatego 27 września 2017 roku przy współpracy Polskiej Prowincji Salwatorianów, rodziny, przyjaciół i wszystkich ludzi dobrej woli została powołana do życia Fundacja im. Heleny Kmieć.

#misjahelenytrwa - bądź jej częścią

Fundacja zapewnia stypendystom w Zambii, Meksyku, Boliwii i Tanzanii środki na edukację, materiały dydaktyczne oraz jedzenie.

Nabywając te cegiełki wspierasz program stypendialny Fundacji dla najbardziej potrzebujących dzieci w Boliwii, Zambii, Meksyku i Tanzanii.

Dołącz do grona osób, które poprzez wsparcie fundacji chcą nieść pomoc potrzebującym dzieciom i młodzieży w krajach misyjnych!