Program stypendialny
im. Heleny Kmieć

Po śmierci Helenki w Boliwii, wraz z bliskimi długo zastanawialiśmy się jak dalej możemy kontynuować ten ogrom dobra, którym Helena dzieliła się za życia ze wszystkimi napotkanymi ludźmi. Doszliśmy do wniosku, że Jej śmierć nie może tego zakończyć. Dlatego po przez ręce nas i wszystkich ludzi dobrej woli chcemy kontynuować misję Heleny dalej. W szczególności skupiając się na tym co co było dla Niej szczególnie ważne, pomaganiu dzieciom w krajach misyjnych.

Mariola Kaźmierska- kierownik projektów Fundacji


Poznaj naszych stypendystów i ich historie

Chcę pomóc

Chcę pomóc

Chcę pomóc

Chcę pomóc

Program stypendialny wspierający edukację dla najbardziej potrzebujących dzieci w krajach misyjnych, stał się jednym z pierwszych projektów Fundacji.
Jego inauguracja miała miejsce 24 stycznia 2018 roku, w warszawskim kościele św. Anny, podczas wydarzenia upamiętniającego pierwszą rocznicę śmierci Heleny Kmieć.

Obecnie w ramach stypendium

  • opłacamy podopiecznym czesne w szkołach,
  • fundujemy posiłki,
  • przekazujemy środki na transport
  • i na materiały dydaktyczne.

Bez naszego wsparcia nie mieliby oni możliwości zdobyć edukacji. Wszystkie nasze działania staramy się realizować w myśl zasady „mądrej pomocy”.

Mądra pomoc w 3 krokach

1 Koordynatorzy

W każdym z krajów w których działamy posiadamy koordynatora programu stypendialnego Fundacji, który czuwa nad właściwym przebiegiem stypendiów na miejscu, wspiera stypendystów oraz przekazuje środki finansowe. Tacy ludzie to dla nas prawdziwy skarb, gdyż to dzięki nim wiemy jakie są realne potrzeby i w jakich aspektach możemy pomagać w taki sposób aby „dawać wędkę, a nie rybę”. Są to osoby, które wiele lat pracują w danym środowisku i cieszą się zaufaniem lokalnych społeczności.

2 Wywiad środowiskowy

Zanim dane dziecko zostanie objęte programem stypendialnym, nasz koordynator przeprowadza wywiad środowiskowy i sprawdza czy potencjalny stypendysta i/lub jego rodzina spełniają kryteria wyznaczone przez Fundację.
Ma to na celu uniknięcie sytuacji, w których przekazywane środki są wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem, sprzeniewierzane lub nie wspierają dzieci z trudną sytuacją materialną.

3 Umowy stypendialne

Każdy stypendysta lub w jego imieniu rodzic podpisuje umowę stypendialną na rok czasu, w której określone są zarówno obowiązki Fundacji jak i podopiecznego. Po upływie tego czasu, wraz z koordynatorem, weryfikujemy zasadność kontynuacji wsparcia oraz podsumowujemy dany rok. Każdy ze stypendystów w miarę możliwości, po przez koordynatora, przekazuje nam materiały zdjęciowe oraz listy opisujące postępy edukacyjne.


Chcę pomóc stypendystom tam gdzie najbardziej tego potrzeba !

Obecnie w ramach stypendium opłacamy podopiecznym czesne w szkołach, fundujemy posiłki, przekazujemy środki na transport czy na materiały dydaktyczne. Wesprzyj program stypendialny ogólną wpłątą, a my przekażemy środki tam gdzie najbardziej są potrzebne.

Każda złotówka przybliża naszych stypendystów do zdobycia pełnej edukacji, która jest dla nich szansą na lepsze życie i wyrwanie się z biedy.

Co mogę zrobić aby pomóc?

  1. Przekaz darowiznę pieniężną za pomocą strony lub przelewem tradycyjnym.
  2. Kup dowolną cegiełkę, z której dochód przeznaczamy na stypendia.
  3. Realizuj zakupy online i pomagaj bezpłatnie. Z każdej twojej transakcji średnio 2,5% zostaje przekazywane na nasze projekty.
  4. Polub nas w mediach społecznościowych i udostępniaj nasze informacje. Niech będzie nas więcej!

Szczegóły dotyczące darowizn w Regulaminie Darowizn.
Szczegóły dotyczące przetwarzania danych w Polityce Prywatności.

Przelew tradycyjny

Wspierać stypendystów można również po przez wpłatę kwoty na konto Fundacji w tytule przelewu wpisując: Stypendium Fundacji im. Heleny Kmieć

Fundacja im. Heleny Kmieć
ul. B. Głowackiego 3
32-540 Trzebinia
PLN 03 1050 1100 1000 0090 8023 9008

ING Bank Śląski
SWIFT: INGBPLPW
EUR 78 1050 1100 1000 0090 8023 9016
USD 62 1050 1100 1000 0090 8039 3243

Tytuł przelewu: Stypendium Fundacji im. Heleny Kmieć