Ruszyła szkoła w Zambii ! – stypendyści fundacji

 

W październiku zeszłego roku ruszył projekt „Zambia. Budujemy dzieciom przyszłość” mający na celu otwarcie szkoły na wyspie. Również nasza Fundacja objęła swoim programem stypendialnym to dzieło. Dzięki wparciu wielu życzliwych darczyńców udało się ten cel zrealizować.
26 marca 2018r. na wyspie Deepi została otwarta szkoła gdzie uczy się aktualnie 68 uczniów w wieku od 5 do 15 lat.

             Deepi to mała wyspa na rzece Kafue River leżąca w południowej części Zambii. Jej
mieszkańcy to bardzo ubodzy ludzie, którzy borykają się z takimi problemami jak brak stałego dochodu, brak prądu,  dostęp jedynie do wody z rzeki, duża odległość do lądu i brak środków transportu. Jeszcze do niedawna mieszkające tam dzieci były całkowicie pozbawione dostępu
do edukacji. Z myślą o nich i zmianie ich trudnej sytuacji życiowej w październiku zeszłego roku ruszył projekt „Zambia. Budujemy dzieciom przyszłość” mający na celu otwarcie szkoły w tej miejscowości. Dzięki wparciu wielu życzliwych osób udało się ten cel zrealizować. 26 marca 2018r. na wyspie Deepi została otwarta szkoła gdzie uczy się aktualnie 68 uczniów w wieku od
5 do 15 lat. Na razie lekcje odbywają w odremontowanej kaplicy ale  docelowo ma powstać oddzielny budynek szkolny a liczba dzieci objętych programem edukacyjnym będzie  sukcesywnie powiększana.

            Wszystkie dzieci uczęszczające do salwatoriańskiej szkoły misyjnej na wyspie Deepie to dzieci, które pochodzą ze skrajnie ubogich rodzin. W większości są to rodziny wielodzietne i wielopokoleniowe.  Dzieci mieszkają w bardzo skromnych warunkach. Często w jednym małym glinianym domku mieszka nawet do kilkunastu osób. Codzienna rzeczywistość tych dzieci bardzo trudna. Dlatego szkoły mają być  dla nich nie tylko była miejscem, w którym zdobywają wiedzę ale także przyjazną, bezpieczną przestrzenią gdzie mogą się bawić, odkrywać swoje talenty i nawiązywać przyjaźnie z rówieśnikami. Oprócz regularnych przedmiotów takich jak m.in. matematyka czy nauka lokalnego języka w szkole mają także zajęcia sportowe, muzyczne i plastyczne. Dodatkowo codziennie otrzymują ciepły posiłek. Dla niektórych z nich jest to często jedyny posiłek w ciągu dnia.
Prowadzenie szkoły i zapewnienie dzieciom odpowiednich warunków do nauki wymaga pozyskiwania regularnych źródeł finansowania. Potrzebne są pieniądze na pokrycie kosztów związanych z  bieżącym funkcjonowaniem  szkoły ( m.in. zakup materiałów szkolnych, pomocy dydaktycznych dla nauczycieli, wynagrodzenia, dożywanie, organizowanie wycieczek) oraz jej dalszym rozwojem.

            Ukończenie szkoły to dla zambijskich dzieci jedyna szansa na lepsze życie od tego, które prowadzą dzisiaj ich rodzice czy dziadkowie.  Zapewnieniu dostępu do edukacji daje im realną szansę na zdobycie w przyszłości konkretnych umiejętności zawodowych. Każda kwota wpłacona na rzecz szkoły na wyspie Deepi stanowi cenną cegiełką, która posłuży do budowania ich przyszłości.

Anna Lasocka
Zambia
czerwiec 2018

CHCĘ PODAĆ DOBRO HELENY DALEJ I POMÓC DZIECIOM W ZAMBII !