Lista zgłoszonych grup do V edycji

 1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kard. Karola Wojtyły w Czańcu
 2. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie
 3. Szkoła Podstawowa Nr 231 im. gen. M. Zaruskiego w Warszawie
 4. Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wodzinie Prywatnym
 5. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Krakowie
 6. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 w Żaganiu
 7. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księcia Henryka Brodatego w Trzebnicy
 8. Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Nieledwi gr. I
 9. Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Nieledwi gr. II
 10. Szkoła Podstawowa im Janusza Korczaka w Stargardzie
 11. Szkoła Podstawowa dla Dziewcząt Płomień w Katowicach
 12. Koło misyjne im. Helenki Kmieć z ZSP w Skórcuu
 13. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Dębicy
 14. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku
 15. Szkoła Podstawowa im. ks. Dominika Maja w Zaraszowie
 16. Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Białobrzegach
 17. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mołtajnach gr. I
 18. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mołtajnach gr. II
 19. Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Chrzanowie
 20. Szkoła Podstawowa im. Straży Granicznej w Barcianach gr II
 21. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzydlowie gr. I
 22. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzydlowie gr. II
 23. Parafia pw. św. Rafała Kalinowskiego w Krakowie
 24. Szkolne Koło CARITAS przy Szkole Podstawowej nr 1 w Szczebrzeszynie
 25. Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach
 26. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikoła Kopernika w Porąbce
 27. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie
 28. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Choszcznie
 29. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Sułoszowej
 30. Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Dobieszowicach
 31. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 im. Adama Asnyka w Warszawie
 32. Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach
 33. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego w Wolinie