Ruszyły zgłoszenia do V edycji „Podaj dobro dalej!”

Rozpoczął się nabór grup, chcących wziąć udział w V edycji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Podaj dobro dalej!”.  Tegorocznym hasłem projektu jest „Moc w rodzinie”. Zgłoszenia grup należy dokonać poprzez formularz online do 5 grudnia 2022 roku.


ORGANIZATORZY Fundacja im. Heleny Kmieć we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 4 w Zambrowie

DLA KOGO?
Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku szkolnym (klasy I-VIII) ze szczególnym nastawieniem na szkolne koła wolontariatu oraz dzieci skupiające się w ramach pozaszkolnych organizacji np. świetlice, grupy oazowe, grupy animacyjne. Liczebność grupy biorącej udział w projekcie nie może przekraczać 5 osób + opiekun.

NA CZYM POLEGA „PODAJ DOBRO DALEJ”?
Przygotowanie grupą akcji społecznej nastawionej na pomoc innym z wykorzystaniem w sposób szczególny instytucji rodziny jako darczyńcy i/lub beneficjenta pomocy; wymyślenie tytułu akcji, hasła, logo i przeprowadzenie dwóch przedsięwzięć, które zostaną udokumentowane w postaci filmu lub prezentacji multimedialnej.

NAGRODA
I miejsce- wyjazd w okresie wakacyjnym na wolontariat zagraniczny w obrębie Europy dla całej wygranej grupy.

Na pozostałych uczestników czekają inne atrakcyjne nagrody oraz dla 10 najlepszych grup zaproszenie na galę laureatów do Krakowa.

CELE

 • propagowanie osoby i charyzmatu śp. Heleny Kmieć ze szczególnym nastawieniem na aspekt bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi,
 • promocja idei wolontariatu wśród dzieci i młodzieży,
 • otwarcie się na drugiego człowieka,
 • wykorzystanie swoich talentów,
 • „miłość bez limitów”,
 • ukazanie właściwych wzorców,
 • nauka pracy w zespole,
 • ukazywanie dzieciom i młodzieży alternatywnej opcji dla siedzenia przed telewizorem i komputerem,
 • przedstawienie ciekawych metod zagospodarowania czasu wolnego,
 • kształtowanie dojrzałych postaw moralnych i społecznych,
 • tworzenie kultury pozytywnych wzorców.

HARMONOGRAM

 • 15 październik – 5 grudnia 2022r. – termin wypełnienia formularza zgłoszeniowego do projektu.
 • 5 grudnia 2022r. – 13 kwiecień 2023r. – Realizacja oraz nadesłanie gotowych raportów oraz materiałów multimedialnych z akcji.
 • 13-25 kwietnia 2023r. – Weryfikacja i ocena nadesłanych materiałów.
 • 25 kwietnia 2023r. – Umieszczenie wykazu laureatów na stronie Fundacji oraz informacja mailowa do wszystkich uczestników.
 • koniec maja 2023r. – Podsumowanie projektu i wręczenie nagród podczas uroczystej gali w Krakowie, w czasie której przewidziano: koncert, poczęstunek, rozdanie nagród, możliwość noclegu, aktywności oraz zwiedzanie miasta.