Pamela Garcia – stypendystka Fundacji im. Heleny Kmieć

Pamela jest czternastolatką, która aktualnie kończy trzecią klasę gimnazjum w Meksyku (odpowiednik naszej pierwszej klasy liceum), posiadając średnią ocen 9.5 (najwyższą oceną jest 10) na dzień dzisiejszy. W sierpniu rozpocznie karierę pielęgniarki na poziomie ponadgimnazjalnym w naszym kraju. Fakt ten sprawia, że rachunki związane z edukacją naszej córki wzrosną. Jesteśmy rodziną o niskich zarobkach, a nasze dochody są ograniczone do oficjalnej płacy minimalnej w naszym kraju. Ja, Avilio German, uległem wypadkowi samochodowemu przy pracy i nie byłem w stanie wykonywać zadań wymagających dużego wysiłku fizycznego, co zmniejszyło moje zarobki. Moim głównym źródłem dochodu, są te uzyskiwane z dodatkowej działalności jako złota rączka. Moja żona, Judith Navarro pracuje jako pomoc domowa otrzymując oficjalne wynagrodzenie minimalne naszego kraju. Mamy szesnastoletniego starszego syna, który jest już w liceum i jedenastoletnią dziewczynkę w podstawówce. Wydatki na edukację naszych dzieci przewyższają nasze dochody, a wsparcie, takie jak stypendium dla naszej córki Pameli, jest dużym wsparciem dla jej edukacji, a tym samym dla pozostałych dwojga naszych dzieci. Licząc na Waszą przychylną odpowiedź dotyczącej naszej prośby o dalsze wsparcie i bez jakiejkolwiek innej kwestii do omówienia, żegnamy się z Państwem, dziękując za wsparcie udzielone tej prośbie.

Bardzo serdecznie pozdrawiając,

Rodzice Pameli,
Pan Avilio German García Leal
Pani Judith Navarro Patricio

CHCĘ PODAĆ DOBRO HELENY DALEJ I POMÓC PAMELI!